Lisanne Jager Photography vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene VerordeningGegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamelen waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer ik jouw gegevens buiten de EU verwerk zal ik zorgen voor passende(beveiligings)maatregelen. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen metprivacy.lisanne@gmail.com.​

Artikel 1 Wie ben ik?
Lisanne Jager Photography is een eenmanszaak, gevestigd te (8266 DE) Kampen aan de Noordtzijstraat 53. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ondernummer 74678345. Ik ben de verwerkings verantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de foto die jij hebt ingesteld in systemen waarmee wij werken, de bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door jouen andere betrokkenen op de foto te zetten, trouwdatum en gegevens van derden betrokken bij jouw trouwdag. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst.

Wanneer jij je inschrijft voor een van mijn mentor sessies verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam en bijbehorende gegevens, adres, telefoonnummer, e-mail, website, portfolio en social media kanalen. Ik bewaar deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, e-mail, aankoop geschiedenisen betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand.Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s met daarin jouw (social media) naam wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaardeze foto’s onbeperkt in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam ,factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, e-mail, telefoonnummer ende inhoud en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed

mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketing doeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij.Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Optioneel kun jij op dit formulier ook je telefoonnummer doorgeven. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik contact met jou op kan nemen. De gegevens vaneen verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contact vraag is afgerond, tenzij hier eenovereenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van eenvan mijn klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de shoot en jou daar fotografeer, of wanneer jijde galerij met daarin gemaakte content voor mijn klant bezoekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar ​privacy.lisanne@gmail.com.​Ik zal je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkers overeenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar ​privacy.lisanne@gmail.com.​Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met deAutoriteit Persoonsgegevens. Het auteursrecht van de verklaring berust op @sharonladylawyer
en @lisannejagerphotography.

Privacyverklaring

Foto's van mij door @antoinetmurier

Privacyverklaring